Arabische woordenlijst

Op deze pagina zijn alle Arabische woorden te vinden die in het boek gebruikt worden. Klik op de gewenste link om naar het desbetreffende woord te gaan.

al Masih

Arabisch voor ‘de gezalfde’ ofwel de Messias, een van de titels van de Here Jezus.

Abdul

Arabisch voor ‘knecht’ of ‘slaaf’. Dit is de positie van de mens tegenover God de Schepper.

Allahu Akbar

Arabisch voor ‘God is groter’. Daarmee zegt de moslim dat God groter is dan alles wat er bestaat en eert hij Hem als de Schepper van hemel en aarde. Allah is een samentrekking van al-Illah Dit betekent letterlijk ‘de God’. Zowel de Arabische moslims als christenen spreken in het Arabisch over God als Allah.

‘Asr

Halverwege de middag. De derde Islamitische gebedstijd van de dag.

Aya

Equivalent van ‘vers’ in de Bijbel. Het woord ‘aya’ betekent letterlijk ‘wonder’. In de Islam wordt ieder vers in de Koran gezien als een wonder van God. Daarom wordt de Koran met het grootste respect behandeld.

Bin

Bin betekent ‘zoon’ of ‘zoon van’. In het Westen wordt iemands identiteit bepaald door de voor- en achternaam. In het Midden Oosten wordt iemands naam  als volgt samengesteld: de eigen naam, gevolgd door de naam van de vader en de grootvader. Het is niet nodig om daarbij het woord ‘zoon van’ ertussen te plaatsen. Zo kan iemand Omar Abdel-Salaam Mohammed heten. Hetzelfde geldt voor dochters. Zij nemen de naam van hun vader en diens vader. Dus de zus van Omar heet Fatima Abdel-Salaam Mohammed.

Dhoehr

Tussen de middag. De tweede Islamitische gebedstijd van de dag.

Fadjr

De dageraad en de eerste Islamitische gebedstijd van de dag. Voor meer informatie klik op gebedstijden.

Hadj

Naam van de pelgrimstocht naar Mekka die iedere volwassen moslim eenmaal in zijn of haar leven moet maken, tenzij hij daar financieel of vanwege gezondheid niet toe in staat is. Het woord is afgeleid van het werkwoord hadja dat ‘overtuigen’ of (iemand) ‘verslaan’ (met argumenten) betekent. De Hadj vindt plaats in de maand Dhoe al-Hadj en omvat 5 dagen.

Haram

Arabisch voor ‘onwettig, niet toegestaan’, volgens de leer van de Islam.

Imam

Dit komt van het werkwoord ‘de weg leiden, leiden door iemands voorbeeld‘ en is het equivalent van de voorganger of dominee in de kerk of rabbi in de synagoge. Het Arabische voorzetsel ‘amam’ betekent ‘voor’. De imam is de gebedsleider, die de gelovigen in de gebeden leidt door vooraan te staan met het gezicht naar Mekka gericht.

Indjil

Dit betekent ‘evangelie’. Het is van oorsprong geen Arabisch woord, maar kwam waarschijnlijk vanuit het Grieks via het Aramees naar het Arabisch. Voor meer informatie, klik op Betekenis Indjil

Isa

De naam voor Jezus in de Koran. In de Arabische Bijbel wordt hij Jesoe’a genoemd.

Ishaah

Arabisch voor een hoofdstuk in de Bijbel

Isja

Avondeten. De vijfde en laatste Islamitische gebedstijd van de dag.

Kaafer

Arabisch voor ‘ongelovige’, in algemene zin iemand die ontkent dat God bestaat, maar ook gebruikt door groepen moslims voor christenen, joden en andere moslims die niet hun leer aanhangen.

Maghreb

Zonsondergang. De vierde Islamitische gebedstijd van de dag.

Oemra

Naam van de kleine pelgrimstocht naar Mekka, waarbij minder rituelen uitgevoerd hoeven worden als bij de grote en die niet in een bepaalde tijd van het jaar uitgevoerd hoeft te worden. Het woord is afgeleid van het werkwoord amara, wat ‘lang leven’ of ‘voorspoedig zijn’ betekent.

Sifr

Arabisch voor ‘Bijbelboek’. Dit wordt door Arabische christenen gebruikt.

Soera

Arabisch voor een hoofdstuk in de Koran.

Share this...