Beloften Arabische volken

Van een aantal volken die nu tot de Arabische wereld gerekend worden, staan bijzondere beloften in de Bijbel. Sommige van die voorspellingen zijn nog nooit uitgekomen of wachten een diepere vervulling. Daarbij valt te denken aan de volgende:

Huidige naam Oude naam Bijbelreferentie
Irak (westen) Assyrië Jesaja 19:18-25; Micha 7:12
Irak (zuiden) Kedar Psalm 72:9; Jesaja 42:11; 60:6-7
Syrië (oosten) Assyrië Jesaja 19:18-25; Micha 7:12
Jordanië Nebajoth Psalm 72:9; Jesaja 60:6-7
Saoedi-Arabië Kedar, Nebajoth, Midian, Efa Psalm 72:9; Jesaja 42:11; 60:6-7
Jemen Sjeba Psalm 72:10; Jesaja 60:6
Egypte Egypte Jesaja 19:18-25; 29:8-16; Micha 7:12

Verder beloofde God bevrijding uit gevangenschap aan de Ammonieten, Moabieten en Elamieten (Jeremia 48:47; 49:6, 39). De Ammonieten en Moabieten zijn opgegaan in de Arabieren en nu mogelijk een deel van de Palestijnen. De Elamieten worden gezien als de Iraniërs. Velen van deze volken zitten in een geestelijke gevangenschap en noemen zich slaven van God. Gods bedoeling is dat zij Hem allemaal leren kennen als hun hemelse Vader. De gelijkenis van de verloren zoon is hiervan een sprekend voorbeeld (Lukas 15:11-32). Iemand heeft dit heel toepasselijk het verhaal van ‘De Barmhartige Vader’ genoemd.

Voor een uitgebreide studie over de profetieën over volken in het Midden oosten, klik op Studie Profetieen volken

Voor een animatiefilmpje ga naar Beloften volken in Midden Oosten