De Islamitische leer

De geloofsleer van de Islam is al door velen beschreven. Degenen die een bepaalde geloofsleer het beste kunnen omschrijven zijn haar aanhangers. Daarom verwijzen we hier naar een duidelijk artikel, in februari 2014 gevonden op de Islamitische website dewarereligie.nl. Orthodoxe geloofsleer

In dit artikel worden de vijf pilaren van de Islam en de zes geloofsartikelen helder op een rijtje gezet.

Het is opmerkelijk dat de geloofsbelijdenis in dit document in twee delen gesplitst is (pag 3 antwoord 1). Dit geeft aan hoe belangrijk de profeet Mohammed voor de moslims is.

NB: op pagina 4 wordt duidelijk uitgelegd wat het woord Islam betekent. Er wordt wel beweerd dat Islam een godsdienst van vrede is, omdat het woord Islam gerelateerd is aan het woord voor vrede: salaam. Ofschoon de drie consonanten s, l en m in beide woorden voorkomt, kan deze claim niet op taalkundige basis gegrond worden.