De gebedsoproep

 

Moslims zijn verplicht om vijf keer per dag te bidden. Correct uitgevoerde gebeden bestaan uit een aantal rituele handelingen zoals het wassen van bepaalde lichaamsdelen en zich positioneren in de richting van Mekka.

De gebedstijden worden aangekondigd door iemand, die vanaf de minaret of een andere plaats de mensen tot het gebed oproept. Deze oproep bestaat uit de volgende tekst:

aantal keer

Arabisch

Transliteratie

Nederlandse vertaling

4x

الله أكبر

Allahoe akbar God is de grootste
2x

أشهد أن لا اله إلا الله

Ash-hadoe an la ilaha illa Allah Ik getuig dat er geen god is behalve God
2x

أشهد أن محمدا رسول الله

Ash-hadoe anna Moeḥammadan Rasoeloellāh Ik belijd dat Mohammed de boodschapper van God is
2x

حي على الصلاة

Ḥayya ʿala as-salaat Kom tot het gebed
2x

حي على الفلاح

Ḥayya ʿala ‘l-falaah Kom tot het succes
2x

الصلاة خير من النوم

As-salaat chairoen min an-naum Het gebed is beter dan de slaap
2x

الله أكبر

Allahoe akbar God is de grootste
1x

لا إله إلا الله

La ilaha illa Allah Er is geen god behalve God

In de linkerkolom is aangegeven hoe vaak de zinnen herhaald worden. De cursieve zin wordt alleen ‘s morgens vroeg bij de eerste gebedsoproep uitgesproken.

Bovenstaande gebedsoproep wordt door de Soennieten gehanteerd. De Shi’ieten hebben een iets langere gebedsoproep, waarbij ze belijden dat Ali de vriend van God is. Dit doen ze na de belijdenis dat Mohammed Gods boodschapper is. Volgens hen werd Ali door Mohammed aangewezen als zijn opvolger. Na de oproep ‘kom tot het succes’ hebben zij de zin: ‘Kom tot de beste van alle (goede) werken.’

Voor meer informatie zie: http://www.risallah.com/islam/gebed.php en http://en.wikipedia.org/wiki/Adhan