Profetieën over de volken rondom Israel

Wie de Bijbel leest, komt in het Oude Testament veel profetieën tegen over Israel. Een nadere blik levert ook veel profetieën over de volken rondom Israel op, inclusief de nakomelingen van Ishmael.

De profeten brachten vooral waarschuwende boodschappen waarbij ze de volken opriepen hun slechte levenswandel op te geven en zich tot God te keren.

Soms waren er ook krachtige beloften, niet alleen voor het volk Israel maar ook voor de landen rondom. Daarbij komen we enkele opvallende voorzeggingen tegen over de nakomelingen van Ishmael en over andere landen die tegenwoordig tot de Arabische wereld gerekend worden.

Voor een overzicht van de profetieën over de volken rondom Israel, klik op Studie Profetieen volken