Conflicten tussen Israel en de omringende volken

Volgens Genesis 16:12 zouden de nakomelingen van Ismael voor het aangezicht van hun broeders wonen. Wie waren die broeders?

Ten eerste waren dat de nakomelingen van zijn halfbroer Izak, de Israëlieten en de Edomieten. Daarnaast zijn er de volken die uit Ketura voortgekomen zijn, met als bekendste de Midianieten. De nakomelingen van Abrahams neef Lot, de Ammonieten en Moabieten, stonden ook dichtbij.

In de Bijbel zijn veel verhalen te vinden over al deze volken die eeuwenlang in het Midden-Oosten als buren naast elkaar geleefd hebben.

Het is opvallend hoe vaak Moab, Ammon en Edom en andere landen betrokken waren bij conflicten met Israël en hoe weinig conflicten er genoemd worden in de Bijbel tussen Israël en de Ismaëlieten. Dit wijst op een gemoedelijke relatie tussen de nakomelingen van de twee halfbroers en staat in groot contrast ten opzichte van de andere volken in het Midden Oosten.

Voor een overzicht van alle conflicten tussen Israël en andere volken zoals in de Bijbel opgetekend, klik op de studie Conflicten met volken

Share this...