Diversen

Op deze pagina zijn diverse illustraties uit het boek Afgewezen en Geliefd te vinden, zoals de vijf stambomen en de drie tijdlijnen.
Daarnaast vind je hier nog enkele andere dingen, zoals het gedicht van DaCosta.

Stambomen

Hoe verhouden de volken zich in de Bijbelse tijden met elkaar? Om daar meer inzicht in te krijgen volgen hier enkele stambomen. Deze zijn oorspronkelijk gemaakt voor het boek Afgewezen en Geliefd.

 

 

Tijdlijnen

Onderstaande tijdlijnen zijn gebaseerd op de Masoretische geschriften. Er zijn verschillende interpretaties van wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden hebben.

In het boek Afgewezen en Geliefd is die van Ussher aangehouden, zoals door creation.com geverifieerd. Deze tijdlijnen zijn gemaakt om een beeld te schetsen wat wanneer gebeurde.

 

Gedicht Isaac DaCosta

De Joodse Isaäc Da Costa (1798-1860) woonde in Amsterdam en werkte als dichter en publicist. In 1847 schreef hij een aangrijpend gedicht over Hagar en Ismaël.

Daarin verwoordde hij op bijzondere wijze de hoop die hij had voor de nakomelingen van Ismaël in de breedste zin. Op een dag zullen ze vrij zijn en zullen ze zich vrijwillig onderwerpen aan het nageslacht van Sara’s enige zoon Izak.

Wat een dag zal dat zijn!

Het volledige gedicht: Gedicht DaCosta

Chronologisch overzicht Ismaels leven

Hoe oud was Ismael toen Sarah overleed? Wanneer trouwde Ezau met de dochter van Ismael? En … hoe kom je tot die leeftijden en jaartallen?

In de Bijbel worden regelmaitg de leeftijden genoemd van personen zoals Abraham, Ismael en Izak. Op grond daarvan zijn de leeftijden van tijdsgenoten berekend en in onderstaande tabel verwerkt. Deze vormt de basis van de tijdlijnen in het boek.

Het volledige overzicht: Chronologie Ismaels leven