Gedicht DaCosta

De Joodse Isaäc Da Costa (1798-1860) woonde in Amsterdam en werkte als dichter en publicist. In 1847 schreef hij een aangrijpend gedicht over Hagar en Ismaël.

Daarin verwoordde hij op bijzondere wijze de hoop die hij had voor de nakomelingen van Ismaël in de breedste zin. Op een dag zullen ze vrij zijn en zullen ze zich vrijwillig onderwerpen aan het nageslacht van Sara’s enige zoon Izak.

Wat een dag zal dat zijn!

Het volledige gedicht: Gedicht DaCosta