Stambomen en Tijdlijnen

Onderstaande tijdlijnen zijn gebaseerd op de Masoretische geschriften. Er zijn verschillende interpretaties van wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden hebben. In het boek Afgewezen en Geliefd die van Ussher aangehouden, zoals door creation.com geverifieerd. De tijdslijnen zijn samengesteld met de bedoeling om een beeld te schetsen wat wanneer gebeurde.

Tijdbalk 1 Abraham

Tijdbalk 2 Ismael

Tijdbalk 3 Jezus

In het Bijbelboek Genesis wordt verschillende keren de leeftijd van mensen aangegeven waarop bepaalde dingen gebeurden. Daaruit valt af te leiden wanneer andere gebeurtenissen plaatsgevonden hebben. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de levens van de aartsvaders, inclusief Ismaël.

Chronologisch overzicht leven Ismaël

Hoe verhouden de volken zich in de Bijbelse tijden met elkaar? Om daar meer inzicht in te krijgen volgen hier enkele stambomen. Deze zijn oorspronkelijk gemaakt voor het boek Afgewezen en Geliefd.

Stamboom 1 Abrahams nageslacht

Stamboom 2 Volken uit Abraham

Stamboom 3 Jozef en Gideon

Stamboom 4 Koning David

Stamboom 5 Arabieren en Jezus