De islamitische leer

De geloofsleer van de Islam is al door velen beschreven. Degenen die een bepaalde geloofsleer het beste kunnen omschrijven zijn haar aanhangers. Daarom verwijzen we hier naar een  artikel, in juni 2021 gevonden op de Islamitische website www.al-ummah.nl. Orthodoxe geloofsleer

In dit artikel worden de vijf pilaren van de Islam en de zes geloofsartikelen op een rijtje gezet en is nog veel meer informatie te vinden.

Het artikel kan als betrouwbaar bestempeld worden, omdat men de oorspronkelijke Koranverzen in het Arabisch erbij vermeldt, zodat wie die taal machtig is, kan verifieren of de vertaling accuraat is.

NB: op pagina 12 wordt uitgelegd wat het woord Islam betekent.

Er wordt wel beweerd dat Islam een godsdienst van vrede is, omdat het woord Islam gerelateerd is aan het woord voor vrede: salaam. Ofschoon de drie consonanten s, l en m in beide woorden voorkomt, kan deze claim niet op taalkundige basis gegrond worden.

Share this...