Genesis 16:12

Omdat de interpretatie van Genesis 16:12 grote invloed heeft op hoe christenen vandaag over de nakomelingen van Ishmael zien, is het belangrijk om de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst goed te begrijpen. De context van het vers speelt ook een belangrijke rol.

Kenmerkend zijn daarbij:

• dat de wilde ezel niet negatief afgeschilderd wordt in de Bijbel, maar neutraal en soms zelfs positief.

• dat de Hebreeuwse termen voor ‘zijn hand tegen allen en de hand van allen tegen hem’ op zichzelf neutraal zijn en dat de context uit moet wijzen of het positief of negatief is.

• dat de tekst ‘hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen’ (Statenvertaling) beschrijvend is en geen positief of negatief oordeel vormt.

Voor een uitgebreide studie van deze punten, klik op Studie Genesis 16.12

 
Share this...