Gods plan met het Midden Oosten

De Bijbel bevat opmerkelijke beloften over de landen rondom Israël. Daarnaast citeert Paulus frappante teksten over een volk dat tegelijk geen volk is. Zij zullen Israel jaloers maken! En God zal zich openbaren aan hen die Hem niet zoeken. Laten veel moslims nu juist dromen krijgen van Jezus, terwijl ze Allah zoeken. Dit klopt precies want Jezus is Degene die de Vader bekend maakt (Mattheus 11:27, Johannes 14:7,9) . Zo groeit er een grote oogst!

Tegelijk leren we van de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid dat het kwade ook groeit in de wereld. Het Griekse woord dat met onkruid vertaald wordt, betekent letterlijk ‘vals graan.’ Raaigras is zo’n vals graan. Het lijkt op echt graan, maar is  heel schadelijk. Wat een opmerkelijke parallel tussen het goede zaad (het Woord van God) en de valse leringen over Jezus in de Islam.  
De gelijkenis bevestigt dat er een grote oogst komt onder de Arabieren in het Midden Oosten, ook al zullen een aantal van hen op grond van valse leringen veel kwaad doen. Laten we niet opgeven met goed te doen, want op zijn tijd zullen wij oogsten (Galaten 6:9).

Facebook