Was Herodes een tot het Jodendom bekeerde Edomiet?

Koning Herodes was de zoon van Antipater uit Idumea. Zijn moeder kwam uit Petra, de hoofdstad van het toenmalige Nabateese rijk.

Idumea was het gebied ten zuiden van Judea waar de Edomieten toen woonden. Aan het einde van de tweede eeuw voor Christus onderwierp de Joodse Johannes Hyrcanus de Edomieten en eiste van hen dat ze zich aan de Joodse wetten moesten houden. Zo werden de Idumeërs besneden en in het Joodse volk opgenomen.

Antipater werd de gouverneur van Idumea en kreeg ook invloed in Judea en Galilea. Na zijn dood veroverde Herodes Jeruzalem met behulp van de Romeinen. Om de Joden gunstig te stemmen en zijn positie als koning te versterken, trouwde hij met de Joodse Mariamne. Hij zei hij van zichzelf dat hij een Jood was, ofschoon hij zich niet aan de Joodse wetten hield.

Share this...