De relatie tussen de Ismaëlieten en de Midianieten

In de Bijbelse verhalen van Jozef en van Gideon worden de Midianieten en Ismaëlieten afwisselend genoemd. Hiervoor bestaan verschillende interpretaties.

De Studiebijbel* geeft bij Genesis 37 als uitleg: ‘Het kan zijn dat ‘Ismaëlieten’ een algemene aanduiding was voor ‘bedoeïenen’ of ‘nomadische kooplieden’ en ‘Midianieten’ een aanduiding voor de stam waartoe ze behoorden. Het is ook mogelijk dat ‘Ismaëlieten’ een verzamelnaam is voor een groep stammen, waarvan de Midianieten er één waren. Op afstand (v.25) is er sprake van ‘Ismaëlieten’, de algemene term, maar wanneer ze dichtbij gekomen zijn, blijken het ‘Midianieten’ te zijn (v.28).’

Feit is dat beide groepen van Abraham afstamden en in het oosten woonden (Genesis 25:6). Hun verwantschap en overeenkomende beroepsbeoefening zorgden voor een sterke basis om via uithuwelijken verbonden met elkaar te sluiten. Dit biedt de ruimte voor de gekozen interpretatie in het verhaal.

Voor meer informatie, zie internet artikel Ishmaelites (in het Engels).

* Studiebijbel Oude Testament, Bijbelcommentaar Genesis, Exodus, Centrum voor Bijbelonderzoek,  Veenendaal, 2009.

Share this...