Koran en Tora

Wie moslims over hun geloof hoort spreken, kan snel het beeld krijgen dat het Islamitisch geloof heel anders is het jodendom of christendom. Er blijken echter veel meer parallellen te bestaan dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Een vergelijking tussen de Koran en de Tora wijst uit dat de moslims wat de wetgeving betreft eigenlijk heel dicht bij de Joden staan. Zelfs het doden van afvalligen – gelovigen die de Islam verlaten – is duidelijk terug te vinden in de Joodse wetten die de profeet Mozes ontving. De moslims staan ook dicht bij de christenen, met wie ze gemeen hebben dat ze de maagdelijke geboorte van Jezus belijden en de wonderen die Hij gedaan heeft en dat Hij naar de hemel is opgestegen en weer terugkomt. Voor een uitgebreid overzicht, zie de studie Koran en Tora.
Share this...