Dromen en visioenen

9-6-15
Deze week werd mij in een interview op Groot Nieuws Radio de vraag gesteld of het mogelijk is dat een IS strijder door dromen tot geloof in Jezus als Heer en Heiland kan komen. De aanleiding was een verhaal over een man die verschillende christenen gedood heeft en regelmatig een droom had waarin Jezus aan hem verscheen. Dit is te lezen in het artikel IS vechter droomt over Jezus

Ik moest denken aan wat moslims in het Midden Oosten mij verteld hebben. Wie graag specifiek wil weten wat Gods wil is in de keuze tussen twee goede dingen, kan het antwoord niet in de Koran vinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kiezen van een baan of een huis of een levenspartner. Moslims kennen niet de manieren waarop christenen leiding van God kunnen ervaren, zoals het (innerlijk) horen van de stem van God (Johannes 10:1-16) of de vrede van Gods Geest in hun hart (Filippenzen 4:6-7). Toch kunnen ze God om hulp vragen.

Een vriend legde het zo uit: ‘God spreekt door dromen. Als je bijvoorbeeld niet weet of je een nieuwe baan aan moet nemen of niet, kun je bij zonsopgang enkele extra gebeden doen en God om een droom vragen. Als je dan gaat slapen, let je op wat voor droom je hebt. Een droom waarin je succes hebt, betekent dat het goed is om de nieuwe stap te nemen. Heb je een nachtmerrie, dan is dat de waarschuwing dat de nieuwe stap verkeerd is.’

Dit geeft aan hoeveel waarde moslims aan dromen hechten, iets wat veel christenen in het westen kwijtgeraakt lijken te zijn. De Bijbel is vol voorbeelden van dromen waardoor God sprak, zowel tot gelovigen als ongelovigen. Denk maar aan de godvrezende Jozef in Egypte en Jozef de vader van Jezus en de wijzen uit het oosten, maar ook aan de ongelovige Farao en zijn wijnschenker en bakker en de wereldheerser Nebukadnezar.

En ofschoon er geen concrete voorbeelden in de Bijbel staan van christenen die droomden, heeft God beloofd dat mensen dromen zullen ontvangen als Hij zijn Geest uitstort (Handelingen 2:17).

Naast dromen, beloofde God ook visioenen te geven. Dit deed Hij aan zowel christenen en niet-christenen. Zo zag de Romeinse godvrezende Cornelius een engel in een visioen (Handelingen 10:3-6) en ontving de christenvervolger Saulus na zijn ontmoeting met Jezus een visioen (Handelingen 9:12).

Vanuit de Bijbelse belofte en voorbeelden mogen we weten dat God door dromen en visioenen spreekt. Daarbij blijken moslims bijzonder open te staan voor Gods spreken door dromen. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat Jezus de Messias aan zoveel aanhangers van het Islamitisch geloof verschijnt.

Daar mogen christenen ook speciaal voor bidden, zowel voor IS strijders (zie ook mijn brief aan hen elders op deze site) als voor moslims in het algemeen. Met name gedurende de vastenmaand Ramadan zijn veel moslims serieus op zoek naar God. Zie www.30dagen.nl voor een hulpmiddel om van 18 juni tot 17 juli dagelijks te bidden voor de fysieke en geestelijke nakomelingen van Ismaël.

Sorry, comments are closed for this post.