Wat is de kern?

Ik zou graag in één zin samen willen vatten waar deze website om gaat, maar weet niet goed hoe. Kort gezegd is de kern van de boodschap die ik in de Bijbel gevonden heb het volgende:

God houdt zielsveel van Ismaël en zijn nageslacht, ook al heeft Hij een ander volk uitgekozen uit wie de Redder van de wereld geboren zou worden. Gods verlangen is dat de Arabieren vrij komen van de geestelijke en religieuze slavernij en Hem als hun Hemelse Vader gaan leren kennen. Zijn liefde voor hen gaat nog bijzonder zichtbaar worden als zij tot hun profetische bestemming komen. God wil hen namelijk gebruiken om de nakomelingen van hun halfbroer, de Joden, de weg tot de Vader te wijzen.

Onderstaande videoclip drukt de kern van deze website – Gods houdt van Ismaël – heel mooi uit.

Water voor Ismaël

NB: de film is in het Engels

Sorry, comments are closed for this post.