Welke woestijn zal bloeien als een roos?

De profeet Jesaja voorspelde dat de woestijn zal gaan bloeien als een roos (Jesaja 35:1). Wie heeft niet de uitleg gehoord dat deze belofte nu in vervulling gaat in Israel? Daarbij wordt er verwezen naar de oases die gecreëerd zijn in onder andere de Negev woestijn. Als je op het internet op de term ‘de woestijn zal bloeien als een roos’ zoekt, dan vind je verschillende referenties naar Israëls dorre land. Maar is dat wel de woestijn waarover de profetieën in Jesaja gaan?

In Jesaja 42 wordt gesproken over de woestijn waar de dorpen van Kedar en de rotsbewoners zijn. De nakomelingen van Kedar leefden in het gebied ten zuidwesten van het Babylonische rijk. Dat gebied is vandaag de dag bekend als de Syrische woestijn. Verder zijn er veel rotswoningen en rotsgraven gevonden in de Nabateese stad Petra in het huidige Jordanië en in Mada’in Saleh in het noorden van Saoedi Arabië. De rotsbewoners, nakomelingen van Nebajoth, moeten dan ook in de Nafud woestijn gewoond hebben, het noordelijke deel van de Arabische woestijn.

Arabian desert

Dit plaatst de profetieën in Jesaja in een heel ander daglicht. In hoofdstuk 35 wordt verteld dat de woestijn zal gaan bloeien als een roos. In hoofdstuk 32 wordt aangegeven wanneer dat is, namelijk als ‘over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte’ (Jesaja 32:15).

Het is opmerkelijk welke gevolgen dat heeft. De woestijn gaat niet alleen bloeien, het ‘recht zal wonen in de woestijn’ (Jesaja 32:16). Blijkbaar gaat het om zowel een fysieke als een geestelijke transformatie! De volken die in de woestijn wonen zullen op een dag rechtvaardig handelen. Wat een contrast met de huidige situatie waar de Islamitische Staat momenteel de macht heeft. Gods beloften zijn echter onwankelbaar en zullen beslist in vervulling gaan. Dit geeft ons hoop omtrent de toekomst van het Midden Oosten.

Naast het feit dat er recht zal komen in de woestijn, geeft Jesaja ook nog de belofte dat er een gebaande weg zal zijn, ‘die de heilige weg genaamd wordt’ (Jesaja 35:8).
In de woestijn wordt dus een weg gebaand. De vraag is: waarvoor?

Johannes de Doper baande de weg voor Jezus Christus om te komen (zie o.a. Mattheüs 3:3 en Johannes 1:23). Als we dit in het licht zien van de enige vier personen die vòòr hun geboorte al door God genaamd zijn, dan valt iets bijzonders op. Ismaël was de voorloper van Izak, de zoon van de belofte, door wie alle naties op aarde gezegend zouden worden. Johannes was de voorloper van Jezus de Messias, door wie redding kwam aan de Israëlieten en aan alle niet-joden. Zou het kunnen dat de nakomelingen van Ismaël, de Arabieren, in de eindtijd de voorlopers worden van de Joden om de Messias aan te nemen als Verlosser?

Als de Arabieren tot geloof komen, dan zullen ze de Joden zeker tot jaloezie wekken (Romeinen 10:19) en op die manier de wegvoorbereiders worden zodat ook de Joden Gods heil aan zullen nemen (Romeinen 11:25-26).

Dit sluit naadloos aan bij Gods beloften over verschillende volken rondom Israel, die Hem van harte zullen aanbidden (zie studie profetieën volken).

Voor een uitgebreide studie mt kaarten en foto’s, zie Studie-Woestijn-zal-bloeien

Flag Counter

Sorry, comments are closed for this post.