Onvervulde profetieen

Onvervulde profetieën over het Midden Oosten

Duizenden jaren geleden spraken profeten in Israel boodschappen van hoop uit over de landen in het Midden Oosten. Op een dag zouden velen zich tot de God van Abraham, Izak en Jakob keren en zich verzoenen met de Joden. Zie de studie Profetieën buurvolken Israel

Met de komst van de islam leek het tegenovergestelde te gebeuren en keerden de meeste Arabieren zich tegen Jezus Christus. Zouden de beloften nog in vervulling kunnen gaan?

Het antwoord is volmondig ja! God gebruikt de Islamitische revolutie in Iran en zelfs de komst van de Islamitische Staat en openbaart zich aan mensen die in wanhoop leven.

Bekijk dit videofragment  voor enkele getuigenissen (in het Engels).

Voor de volledige video, bekijk Streams in the Desert.

Facebook