Oogstfeest

Het Oogstfeest (Exodus 23:16) of Wekenfeest (Deuteronomium 16:10) was een van de drie jaarlijkse feesten waarbij alle mannelijke Joden voor de Heer moesten verschijnen. De anderen waren het Pesach en het Loofhuttenfeest. Tijdens het oogstfeest werd de eerste opbrengst van de nieuwe oogst naar de tempel gebracht als een offer aan God (Deuteronomium 16: 16-17)

Het Oogstfeest viel  vijftig dagen na Pesach (Leviticus 23:16) en werd zodoende later bekend onder de naam Pentecoste, het Griekse woord voor ‘de vijftigste.’ Het Engelse pentecost  is hiervan afgeleid, terwijl het Nederlandse Pinksteren van het Vlaamse woord Sinksen komt, een verbastering van het Oud-Franse sinquiesme, ofwel de ‘vijftigste’ *

De timing van de uitstorting van de Heilige Geest was bijzonder omdat dit slechts een van de drie gelegenheden per jaar was waarin alle godsdienstige mannelijke Joden in Jeruzalem bij elkaar kwamen. Er woonden toen Joden in Jeruzalem die in andere landen geboren waren en daardoor kennis hadden van andere talen. Het is aannemelijk dat er zich op die bewuste Pinksterdag ook Joden verzameld hadden uit omringende landen, zoals Arabië (Handelingen 2:5,11).

* bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren#cite_note-1

Share this...