De ware gelovigen

Wie zijn de ware gelovigen onder de moslims en de christenen?

Er bestaan allerlei opvattingen over wie de moslims en christenen nu eigenlijk zijn. Zo leren moslims in het Midden Oosten dat christenen immorele mensen zijn, die een verwrongen beeld hebben van God en die een boek lezen dat ze zelf veranderd hebben. Dit beeld wordt bevestigd door de Westerse films en kledingstijl en het geringe respect voor God en Jezus in de Westerse maatschappij. 

Op basis van de mediaberichten concluderen christenen in het Westen dat elke moslim een potentiële terrorist is. Zij zien het geweld dat in naam van de islam gepleegd wordt door enkele kleine groeperingen die zeggen de Koran letterlijk te volgen. 

Humanisten zien christenen en moslims als mensen met oogkleppen op, verblind door de leer van het boek dat ze volgen en bekrompen op het gebied van algemene mensenrechten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot seksuele geaardheid.

Valt er iets te zeggen over wie als ware gelovigen gezien kunnen worden? Lees verder in  Ware gelovigen

Share this...