De gebedsoproep

Moslims zijn verplicht om vijf keer per dag te bidden. Correct uitgevoerde gebeden bestaan uit een aantal rituele handelingen zoals het wassen van bepaalde lichaamsdelen en zich positioneren in de richting van Mekka.

De gebedstijden worden aangekondigd door iemand, die vanaf de minaret of een andere plaats de mensen tot het gebed oproept. Deze oproep bestaat uit de volgende tekst:

Aantal keer

Arabisch

Transliteratie

Nederlandse vertaling

4 x

الله أكبر

Allahoe akbar

God is de grootste

2 x

أشهد أن لا اله إلا الله

Ash-hadoe an la ilaha illa Allah

Ik getuig dat er geen god is behalve God

2 x

أشهد أن محمدا رسول الله

Ash-hadoe anna Moeḥammadan Rasoeloellāh

Ik belijd dat Mohammed de boodschapper van God is

2 x

حي على الصلاة

Ḥayya ʿala as-salaat

Kom tot het gebed

2 x

حي على الفلاح

Ḥayya ʿala ‘l-falaah

Kom tot het succes

2 x

الصلاة خير من النوم

As-salaat chairoen min an-naum

Het gebed is beter dan de slaap

2 x

الله أكبر

Allahoe akbar

God is de grootste

1 x

لا إله إلا الله

La ilaha illa Allah

Er is geen god behalve God

In de linkerkolom is aangegeven hoe vaak de zinnen herhaald worden. De cursieve zin wordt alleen ’s morgens vroeg bij de eerste gebedsoproep uitgesproken.

Bovenstaande gebedsoproep wordt door de Soennieten gehanteerd. De Shi’ieten hebben een iets langere gebedsoproep, waarbij ze belijden dat Ali de vriend van God is. Dit doen ze na de belijdenis dat Mohammed Gods boodschapper is. Volgens hen werd Ali door Mohammed aangewezen als zijn opvolger. Na de oproep ‘kom tot het succes’ hebben zij de zin: ‘Kom tot de beste van alle (goede) werken.’

Voor meer informatie zie:
Islamitisch gebed
en Islamitische gebedsoproep (Engels).

Share this...