Wie was de Engel des Heren?

Engelen waren boodschappers die in de gedaante van een man aan allerlei mensen verschenen. In het Oude Testament wordt regelmatig gesproken over de Engel des Heren. Dit was een bijzondere boodschapper van God.

Volgens de traditionele uitleg gaat het hierbij om een verschijning van Jezus Christus, het Woord van God, in mensengedaante. Pas in de laatste eeuwen hebben Bijbeluitleggers geopperd dat het niet verwijst naar Jezus, maar naar een van de vele engelen.

Hagar riep echter: ‘Ik heb God gezien.’ (Genesis 16:13) en God zei over zijn Engel tegen Mozes en de Israëlieten: ‘Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is’ (Exodus 23:21). Alleen Jezus kon zonden vergeven (Lukas 5:20) en alleen Hij droeg de naam ‘Ik ben’ (Johannes 8:58).

Daarmee onderscheidt Gods Engel zich van de andere engelen, die dienaren zijn (Hebreeën 1:7).

Voor een uitgebreide studie, klik op de studie Engel des Heren

 
Share this...