De betekenis van het woord indjil

Het Arabische woord indjil leidt gemakkelijk tot verwarring omdat het op verschillende manieren gebruikt wordt door de Arabieren.

De Arabische christenen spreken van de indjil met de betekenis zoals zij die kennen vanuit de Arabische vertaling van het Nieuwe Testament. Daarin wordt het woord ‘indjil’ gebruikt voor ‘evangelie’. Dit is een woord dat afgeleid is van het griekse woord ‘evangelium’ hetgeen ‘goed nieuws’ betekent. In de inhoudsopgave van het Nieuwe Testament worden 4 delen een evangelie genoemd worden, namelijk het evangelie volgens Matthias, het evangelie volgens Markus en ook Lukas en Johannes.

Volgens de Koran is er maar één boek met de naam Indjil. Zoals Mozes de Tora van God ontvangen heeft, zo heeft Jezus de indjil ontvangen (Soera 5:46, 19:30, 57:27). Voor een moslim die Nieuwe Testament leest, is de voor de hand liggende conclusie dat de christenen geloven dat Jezus vier boeken heeft ontvangen. Dit leidt gemakkelijk tot de slotsom dat de christenen het Nieuwe Testament veranderd hebben. Het is dus belangrijk om te beseffen wat het woord Indjil in de Islamitische context betekent.

De verwarring kan weggenomen worden door te beseffen dat Indjil voor de Moslim naar het hele Nieuwe Testament verwijst en voor de Arabische Christen naar het goede nieuws. In sommige Arabische vertalingen is gekozen om de betekenis van het griekse woord ‘euaggelion’ te vertalen met ‘bushra’, dat ‘blij nieuws’ betekent.

Christenen hebben dus maar één Indjil met daarin vier betrouwbare getuigenissen van het goede nieuws dat Jezus de beloofde Messias is, de dienstknecht van God die geleden heeft omwille van de zonden van de mens opdat God vergeving zou schenken.

Share this...