Profetieën over de volken rondom Israël

Wie de Bijbel leest, komt in het Oude Testament veel profetieën tegen over Israël. Een nadere blik levert ook veel profetieën over de volken rondom Israël op, inclusief de nakomelingen van Ismaël.

De profeten brachten vooral waarschuwende boodschappen waarbij ze de volken opriepen hun slechte levenswandel op te geven en zich tot God te keren.

Soms waren er ook krachtige beloften, niet alleen voor het volk Israël maar ook voor de landen rondom. Daarbij komen we enkele opvallende voorzeggingen tegen over de nakomelingen van Ismaël en over andere landen die tegenwoordig tot de Arabische wereld gerekend worden.

Voor een overzicht van de profetieën over de volken rondom Israël, klik op Overzicht Profetieen volken.

Voor een studie over de profetieën over – en met name beloften aan – een aantal volken, klik op Studie Profetieen volken.

Share this...