Hoe oud was Jezus toen de wijzen uit het oosten hem ontmoetten?

Vanuit de Bijbel weten we dat:

a) Jezus met zijn ouders in een huis woonde toen de wijzen op bezoek kwamen (Mattheüs 2:11).
b) Herodes bij de wijzen nauwkeurig had nagevraagd wanneer Jezus geboren was en op grond daarvan besloot om alle jongetjes van 2 jaar en jonger te doden (Mattheüs 2:16).

Op basis van deze gegevens kunnen we proberen de geschiedenis te reconstrueren.
1)     Een of meer wijzen zagen de unieke ster.
2)     De wijzen kwamen bij elkaar en spraken over de ster. Dit gebeurde enkele dagen tot enkele weken later, afhankelijk van waar ze vandaan kwamen.
3)     Ze besloten om te reizen. In het uiterste geval gebeurde dat dezelfde dag maar waarschijnlijk enkele weken of maanden later, afhankelijk van hoe belangrijk ze het vonden om de koning te aanbidden, hoe druk ze het hadden met hun eigen werk en andere omstandigheden om tot de beslissing te komen. Er was overigens geen haast geboden om de koning te gaan eren, want hij was nog maar pas geboren.
4)     Ze bereidden de reis voor. Het zal enkele weken tot maanden geduurd hebben om met elkaar af te stemmen wanneer de beste tijd voor iedereen was om te gaan, de schatten in te kopen, hun eigen werkzaamheden over te dragen aan anderen en de kamelen, enz. klaar te maken.
5)     Ze gingen naar Jeruzalem; een reis die enkele dagen tot weken duurde, afhankelijk van waar ze vandaan kwamen.
6)     De wijzen zochten naar de koning in Jeruzalem. Het zal minimaal enkele dagen geduurd hebben, voordat de inwoners van Jeruzalem en koning Herodes hun claim over de geboorte van een Joodse koning voor waar aannamen.
7)     De wijzen ontmoetten koning Herodes, leerden van hem dat de koning in Bethlehem geboren was en ontmoetten Jezus.
8)     Herodes wachtte op hun terugkomst en besefte na enkele dagen dat ze hun woord niet gehouden hadden.
9)     Herodes besloot om alle jongetjes in en rond Bethlehem te doden.

De tijd die verstreek tussen het zien van de ster en het bezoek van de wijzen in Jeruzalem was dus minimaal enkele weken maar waarschijnlijk enkele maanden. Aangenomen dat de ster op moment van Jezus’ geboorte verscheen, was Jezus dus al een paar maanden oud. Dit past bij het feit dat Jozef en Maria in Bethlehem een huis hadden gevonden om in te wonen. Dit komt ook overeen met het besluit van Herodes om alle jongetjes tot twee jaar te doden. Als Jezus toen nog een jonge baby was geweest, dan had het volstaan om alle jongetjes die nog niet konden lopen of kruipen om te brengen.

Aan de andere kant zal Herodes een ruime veiligheidsmarge ingebouwd hebben. Hij wilde zeker weten dat de pasgeboren koning gedood zou worden. Een marge van 1 jaar zou ruim voldoende zijn.
Dit leidt tot de conclusie dat Jezus minimaal een half jaar geweest moet zijn tijdens het bezoek van de wijzen maar waarschijnlijk rond 1 jaar.

NB: verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen geven in Mattheüs 2:2 ‘pasgeboren koning.’ De grondtekst spreekt echter alleen van ‘geboren’.

Share this...