Wie was Job?

Buiten het naar hem vernoemde Bijbelboek is er weinig bekend van Job.

De vele aardrijkskundige en andere details over het nomadenleven in het boek wijzen erop dat Job werkelijk geleefd heeft en dat het boek geen mythe is. Op basis van die details bestaan er verschillende interpretaties over wie Job was. Zo wijzen de namen van de vrienden van Job en van de vijanden die zijn bezittingen wegroofden op de periode na Abraham.

De twee gangbaarste meningen zijn dat Job een nakomeling was van Ismaël of van Ezau.

Voor een uitgebreide studie waarom Job een nakomeling van Ismaël geweest moet zijn, klik op Studie Wie was Job

Share this...