Galaten 4 - ismaël en izak

Het Griekse woord dat gebruikt wordt in Galaten 4:29 is διώκω diōkō (Strong’s 1377) en betekent ‘volgen’ of ‘achtervolgen’ of ‘vervolgen’. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt in Genesis 21:9 komt van צחק tsâchaq (Strong’s H6711) dat ‘lachen’ of ‘uitlachen’ betekent.

Hetzelfde Hebreeuwse woord komt op andere plaatsen in de Bijbel voor, zoals in Genesis 18:12-15 waar beschreven wordt hoe Sara tsachaq (ongelovig lachte) toen ze hoorde dat ze binnen een jaar een baby zou krijgen. Een ander voorbeeld is Genesis 26:8, waar vermeld wordt dat Izak zijn vrouw tsachaq(liefkoosde).

Wat Ismaël naar Izak deed was dus vrij onschuldig en zeker niet het beeld van vervolgen. Waarom staat er dan in Galaten 4 dat Ismaël Izak vervolgde? Wat wilde Paulus daarmee tegen zijn lezers zeggen?

Als we naar de argumenten van Paulus aan de gelovigen in Galatië kijken zien we dat hij de zoon van de slavin gebruikte als illustratie voor de Joden die vertrouwden op het houden van de wet om in de hemel te komen en die de volgelingen van Jezus Christus onder druk zetten om hetzelfde te doen. Hij probeerde niet iets te zeggen over Ismaëls gedrag naar zijn jongere broer. De beste vertaling van dioko is dan ook dat Ismaël hem achterna zat.

De Studiebijbel* vermeldt hier: “Wat Paulus precies met ‘vervolgen’ bedoelt, is niet zo duidelijk. Van vervolgen is in onze tekst van Gen.21:9 geen sprake. We kunnen het beste uitgaan van de situatie van de Galaten zoals we die uit de rest van de brief kennen. Dan ziet ‘vervolgen’ op de pogingen van de onvrije dwaalleraren de Galaten opnieuw onder de heerschappij van de wet te brengen. Deze ‘vervolging’ kan voor de gemeente een aanvechting zijn.

Maar, zegt Paulus, laat het voor u tegelijkertijd een teken zijn dat uw leven gegrond is in Gods belofte. Immers, Paulus herkent hierin precies hetzelfde als wat hij leest in Gen.21, over hoe Ismaël de zoon der belofte behandelde. Hij vormde geen directe bedreiging voor Izaks leven, maar wilde hem in zijn spel, of met boze opzet, in zijn levensruimte en vrijheid beperken.”

Voor een uitgebreide studie, klik op Studie Galaten 4

Studiebijbel Nieuwe Testament, Bijbelcommentaar Galaten – Filemon, Centrum voor Bijbelonderzoek

Share this...