zes tips ... om je moslim naaste lief te hebben

Hier volgen enkele tips hoe je op heel praktische wijze de islamitische nakomelingen van Ismaël en andere moslims op een positieve manier kunt benaderen. Zelfs als je eigenlijk niets met hen hebt, kun je al aan de slag en hen beginnen lief te hebben als jezelf.

  1. Zegen hen. Spreek een zegen uit over moslims, bijvoorbeeld als ze in beeld komen in de media of als u langs een moskee of een groepje jongeren komt. Spreek zegenend over hen tot anderen en niet oordelend (Matt 5:44).
  2. Begroet hen. Bijvoorbeeld op straat, in de winkel of het openbaar vervoer en kijk hen daarbij vriendelijk aan (Matt 5:46-47).
  3. Help hen. Bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen of met boodschappen doen of het invullen van ingewikkelde formulieren (Hebr 13:16).
  4. Vertel hen van Gods liefde. Dat kan in woorden (Joh 10:16) en in daden (Matt 5:16), bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een kopje koffie of voor een maaltijd of door een kaartje in de brievenbus te doen met een bemoedigende (BIjbel)tekst of door te zeggen: ‘God houdt van je.’
  5. Bid voor hen. Bijvoorbeeld door concreet aan hen te vragen: ‘Waar kan ik voor bidden?’ Dan kunt u later vragen hoe het gaat (Matt 5:44).
  6. Ga naar hen toe. Bijvoorbeeld door op vakantie te gaan naar hun land en daar voor hen te bidden en gesprekjes aan te knopen met het hotelpersoneel en de winkeliers en gidsen die u ontmoet (Mat 28:19).

Download deze punten als pdf: Tips moslims liefhebben

Share this...