Oorsprong van de Arabieren

Vandaag worden veel landen in het Midden Oosten en Noord-Afrika tot de Arabische wereld gerekend. De Berbers in Noord-Afrika en de Koerden in Irak en de Kopten in Egypte rekenen zich echter helemaal niet tot de Arabieren. Wie waren dan de oorspronkelijke Arabieren?

De eerste referentie naar Arabieren is op een tablet van de Assyrische koning Salmanassar die in 853 v. Chr. tegen hen vocht.

Nomadische volken die in tenten wonen laten heel weinig sporen achter voor archeologen om meer over hen te weten te komen. Daarom is heel moeilijk te achterhalen van wie ze afstammen.

Toch geeft de Bijbel voldoende informatie om met redelijke zekerheid vast te kunnen stellen wie het waren. Niet-bijbelse bronnen blijken dezelfde richting op te wijzen en daarmee hebben we voldoende houvast om te weten dat de Arabieren uit de Ismaëlieten voortgekomen zijn.

Voor een uitgebreide studie, klik op Studie Oorsprong Arabieren

Share this...