Is de Islam vrede of niet?

Veel moslims beweren dat de Islam vol vrede en barmhartigheid is. Toch kiezen ook veel moslims ervoor om het doel – de wereld onderwerpen aan de islam – te bereiken door middel van allerlei vormen van geweld. Wie van hen volgen de ware Islam?

Om het antwoord op bovenstaande vraag te vinden, bestuderen we de belangrijkste inspiratiebron van de moslims, namelijk de Koran.

Nu wordt de moslims van kindsaf aan geleerd dat alleen de geleerden de Koran goed kunnen uitleggen. De interpretaties van deze geleerden blijken echter zo sterk uiteen te lopen, dat je voor elk standpunt wel een of meer argumenten aan kunt voeren.

Is het dan nog mogelijk om het antwoord op de vraag te vinden?

God heeft ieder van ons het vermogen gegeven om het verschil kunnen weten tussen goed en kwaad en tussen waarheid en leugen. Daarnaast mogen we Hem vragen om de waarheid aan ons bekend te maken. Dit is wat ik gedaan heb toen ik het onderwerp bestudeerde.

Lees verder in het artikel Is Islam een godsdienst van vrede?

Share this...