Moslims voelen zich afgewezen

Veel Westerlingen begrijpen niet wat moslim extremisten beweegt om hun leven te geven in een zelfmoordactie. Hoe kan iemand op die manier zijn leven willen eindigen?
Om deze veelal jonge mannen beter te begrijpen, moeten we ons proberen te verplaatsen in hun positie en als het ware in hun huid kruipen. Laten we proberen de geschiedenis van de algelopen 1400 jaar door hun ogen te bekijken.

In de eerste eeuw na de geboorte van de Islam hebben haar volgelingen de godsdienst razendsnel verspreid, van Marokko tot India. In Europa ondervonden ze weerstand en werden ze uiteindelijk teruggedrongen. Dit was een grote nederlaag voor degenen die de opdracht hadden om de hele wereld te onderwerpen aan de Islam.
Daarna kwamen de kruistochten waarbij Westerse christenen controle probeerden te krijgen over grondgebied in het oosten. Enkele eeuwen nadat ze zich teruggetrokken hadden, kwamen de westerlingen weer naar het oosten en koloniseerden veel moslimvolken.
Dit was een grote vernedering voor de Arabische regeringen en gaf de moslims een groot gevoel van schaamte.
Waar was God? Hoe konden zij voldoen aan de opdracht om de Islam in de hele wereld te vestigen?

Lees verder in Moslims voelen zich afgewezen

Share this...