Mekka woestijn wordt groen

Op recente filmpjes kun je beelden zien van groene bergen en vlaktes rondom Mekka. Het groene van nu lijkt een voorproefje van wat komen gaat. Ongeveer 2700 jaar geleden sprak de Israëlitische profeet Jesaja al over een transformatie van de woestijn tot groene vlakten. De filmpjes laten zien wat enkele weken van intensieve regen kan doen. Dit groen zal met de hete zon verdwijnen, maar met betere verzorging van het land kan deze transformatie permanent worden. 

Jesaja profeteerde dat dit zal gebeuren als God Zijn Geest uitstort. Dan zal er niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke transformatie zijn: gerechtigheid in de woestijngebieden (Jesaja 32:15-17). Als de woestijnbewoners de Messias aannemen als hun Heer en Verlosser, zullen ze recht gaan doen aan de natuur en aan elkaar. Dan zullen ze ook hun rijkdommen anders gebruiken en eerlijk verdelen. 

Daarmee komt de vervulling van een andere profetie in beeld. Volgens Jesaja  60:6-7 zullen de nakomelingen van Ismael en andere volken op het Arabisch Schiereiland God aanbidden en dienen in Jeruzalem met hun rijkdommen. Dit zal verregaande invloed hebben.

Als veel Arabieren de Messias gaan volgen en besluiten om vriendelijk om te gaan met de Joden, zullen die jaloers op hen worden (Romeinen 10:19). Dit zal tot gevolg hebben dat de Joden ook redding zullen vinden in de Messias (Romeinen 11:25-26)

Het lijkt erop dat Mohammed bekend was met deze profetieën, want volgens Islamitische overleveringen zei hij: “Het laatste uur zal pas komen nadat het land van Arabië opnieuw weiden en rivieren heeft” (Sahih Muslim, Boek 12, Hadith 76).

Voor meer info, zie de studie over de bloeiende woestijn.

Facebook